CELLSENSE® PLUS NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO DETEKCI KONTRABANDU

 NOVÁ GENERACE ZPŮSOBU DETEKCE NEPOVOLENÝCH PŘEDMĚTŮ

Cellsense® Plus patří do nejnovější generace detektorů mobilních telefonů a kontrabandu, využívající technologických postupů z původního zařízení. 

Cellsense Plus odhalí i ty nejmenší skryté předměty s dvakrát větší citlivostí v místech, kde je vysoká pravděpodobnost odhalení nepovolených předmětů a zároveň snižuje plané poplachy způsobené okolním prostředím o 50%*.

BEZKONKURENČNÍ ODHALENÍ

Díky pokročilým schopnostem je Cellsense Plus schopen odhalit nepovolené předměty, které jiné pokročilé technologie neodhalí (i nepovolené předměty v tělních dutinách) a zároveň ignoruje neželezné kovy, které nejsou rizikové.

ZAPLŇUJE MEZERU VYTVOŘENOU TRADIČÍMI BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY

Mnoho bezpečnostních systémů se specializuje na prověřování osob a předmětů u vstupu, ale Cellsense byl vyvinut jako nástroj pro prověření celého zařízení tak, aby odhalil nepovolené předměty, které se do daného zařízení dostávají nestandardním způsobem (přes zeď, pašováním atd.).

OKAMŽITĚ PŘIPRAVEN K POUŽITÍ A ODEČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ

Díky intuitivnímu ovládání a možnosti použít přístroj bez kalibrace je Cellsense Plus připraven k použití do 10 vteřin. Pro zajištění efektivního rozmístění poskytuje Metrasens školení přímo na místě od odborníků, kteří mají více než 40 let zkušeností v nápravných zařízeních.

CELLSENSE PLUS V KOSTCE

2x větší citlivost odhalení skrývaných předmětů

Odhalí velmi malé nepovolené předměty od žiletek po tetovací jehly, které jiné technologie většinou ignorují.

Snižuje plané poplachy o 50%

Hluk vytvářený aktivitami odehrávající se v bezprostředním okolí je u Cellsense Plus významně snížen. Naše pokročilá technologie je odolná vůči okolním kovovým dveřím a dalším nepohyblivým kovovým předmětům.

Přenosné zařízení pro kontrolu celého těla – odhalení malých a velkých předmětů

Důkladná kontrola celého těla, pokud kontrolované osoby projdou kolem zařízení (40 lidí za minutu)

Univerzální zařízení

Funguje ve vertikální i horizontální poloze pro prohledávání vězňů a jejich věcí

Snadné spuštění

Od spuštění je možné provádět kontrolu do 10 vteřin

Odhalení mobilních telefonů

Odhalování zapnutých i vypnutých mobilních telefonů, ať už je má člověk u sebe nebo v tělních dutinách

Tajné prohledávání

Zařízení se používá i pro přepadové a tajné prohledávání vězňů a jejich věcí, včetně matrací, prádla a proviantu

Bezpečný & bez záření

Zařízení nevydává žádné záření, takže je zcela pasivní a bezpečné pro všechny včetně lidí s kardiostimulátorem nebo těhotné ženy.

Odolný

Zařízení je navrženo tak, aby odolalo drsným podmínkám a zacházení vevnitř i venku

Školení na místě

Školení na místě – jak v učebně, tak v daném zařízení. Garantováno atestovanými odborníky společnosti Metrasens, kteří mají více jak 40 let zkušeností s bezpečností ve věznicích.